Vlad Kapp

Works

Boris Godunov

, 2006г.
The Bolshoi Theatre (Moscow, RF)
Boris Godunov

Production team:

 • Stage Director - Alexander SOKUROV
 • Music Director - Alexander VEDERNIKOV
 • Set designer - Yuri KUPER
 • Costume Designer - Paul KAPLEVICH
 • Chorus Master - Valery BORISOV
 • Lighting Designer - Damir ISMAGILOV
 • Directors - Vladislav KAPP, Igor USHAKOV

Characters and performers:

 • Boris Godunov – Mikhail Kazakov, Taras Shtonda
 • Ksenia – Anna Aglatova, Olga Ionova
 • Fedor – Svyatoslav Goncharov, Sergey Belyaev
 • Mother Ksenia – Eugene Segenyuk
 • Prince Shuisky – Maxim Paster, Michael Gubsky
 • Andrew Shchelkalov – Yuri Laptev
 • Pimen – Leonid Zimnenko, Alexander Naumenko
 • Samozvanec – Roman Muravitsky, Vsevolod Grivnov
 • Marina Mnishek – Irina Dolzhenko, Marianna Tarasova
 • Rangoni – Peter Migunov, Vadim Lynkovsky
 • Varlaam – Valery Gilmanov
 • Mishael – Alexander Zakharov
 • Innkeeper – Tatiana Erastova, Oksana Kornievskaya
 • Simpleton – Vitaly Panfilov
 • Boyar – Alexander Arkhipov
 • Mitiukha – Nicholy Kazansky
 • Officer – Vladimir Ognev
 • Nikitich – Vladimir Krasov

My works


Return to works