Vlad Kapp

Works

Eugeny Onegin

, 2008г.
The Goverment Opera and Balet Theatre, Samara
Eugeny Onegin

Production team:

 • Stage Director - Vladislav KAPP
 • Conductor - Vladimir KOVALENKO
 • Set designer - Ilya YEVDOKIMOV
 • Costume Designer - Nika BARABASH
 • Lighting Designer - Konstantin BYCHKOV
 • Chorus Master - Valeria NAVROTSKAYA
 • Balletmaster - Olga KOZOREZ

Characters and performers:

 • Eugeny Onegin - Vasily Svyatkin, Georgi Tsvetkov
 • Tatiana - Tatiana Gayvoronskaya, Larisa Gorodilina
 • Vladimir Lensky - Michael Gubsky, Anatoly Nevdah,
 • Sergei Shamshin
 • Olga - Natalia Dikusarova, Natalia Efanova,
 • Julia Khmelnitskaya
 • Larina - Leah Gabrielyan, Tatiana Kassaeva
 • Filippevna - Valentina Anokhina, Galina Arkovenko,
 • Marina Zubchaninova
 • Prince Gremin - Andrei Antonov, Alexandre Bobykin,
 • Alexander Tarkhanov
 • Triquet - Valeri Bondarenko, Alexander Minenko, Aleksey Perov
 • Zaretsky - Alexander Bobykin, Vladimir Poluyahtov
 • Basil - Sergey Boldin, Vladimir Timofeev
 • Gilo - Yuri Proskuryakov, Vladimir Timofeev

My works


Return to works