Vlad Kapp

Works

Nabucco

, 2006г.
The Stage Academic Bolshoi Theatre of Russia

Production team:

 • Music Director - Mark ERMLER
 • Stage Director and Choreographer - Mikhail KISLYAROV
 • Set Designer - Sergei BARKHIN
 • Costume Designer - Tatiana BARKHINA
 • Chief Chorus Master - Stanislav LYKOV
 • Lighting Designer - Damir ISMAGILOV
 • Director - Vladislav KAPP

Characters and performers:

 • Abigaille – Irina Rubtsova, Elena Zelenskaya
 • Nabucco – Vladimir Redkin, Boris Statsenko
 • Zaccaria – Mikhail Kazakov, Vadim Lynkovsky
 • Ismaele – Zurab Sotkilava, Vitaly Tarashchenko, Leonid Vilensky
 • Fenena – Irina Dolzhenko, Yelena Novak, Yevgenia Segenyuk
 • The High Priest – Vladimir Krasov, Andrei Valenty
 • Abdallo – Marat Gali, Alexander Zakharov
 • Anna – Irina Bikulova, Oxana Gorchakovskaya

My works


Return to works