Vlad Kapp

Works

The Queen of Spades

, 2008г.
The Bolshoi Theatre (Moscow, RF)

Production team:

 • Stage Director - Valery FOKIN
 • Music Director - Mikhail PLETNEV
 • Set designer - Alexander BOROVSKY
 • Choreographer - Sergei GRITSAI
 • Chorus Master - Valery BORISOV
 • Lighting Designer - Damir ISMAGILOV
 • Directors - Vladislav KAPP, Vera KARPACHOVA, Igor USHAKOV

Characters and performers:

 • Herman – Roman Muravitsky
 • Lisa – Tatiana Monogarova, Elena Popovskaya
 • Polina – Irina Dolzhenko, Margarita Mamsirova
 • Queen of Spades – Elena Obraztsova, Tatyana Erastova
 • Prince Tomsk – Boris Statsenko, Pavel Chernikh
 • Prince Yeletsky – Andrei Grigoriev
 • Chekalinsky – Vyacheslav Voynarovsky
 • Surin – Vyacheslav Pochapsky
 • Chaplitsky – Yuri Markelov
 • Narumov – Nicholy Kazansky
 • Prilepa – Karina Serbina, Anna Aglatova
 • The manager – Nicholy Mayboroda
 • Governess – Helen Novak, Eugene Segenyuk
 • Masha – Ekaterina Vasilenko, Catherine Golovlyova

My works


Return to works